אפרוחים 1

 

 
קבוצה שהוקמה במיוחד על פי הצרכים והיכולת של מחליקים בגילאי הגן, ואשר מטרתה היא פיתוח וטיפוח הפוטנציאל המקצועי הטמון במחליקים בגילאים צעירים , אשר אינם בעלי רקע קודם בהחלקה, ומקבלים הכשרה בסיסית מקצועית לקרת הדרוג התחרותי הבכיר.

מאמנת : נלי גוגנשווילי