מתקדמים

 

 
קבוצה המיועדת למחליקים מתקדמים אשר יכולותיהם המקצועיות נמצאו מתאימות לטיפוח לקראת הדרג הקשור במופעי ראווה (סולנים ולהקה).

שם המדריכה : בר לבקוביץ

בלט: איריס קזז
17:30-19:00 החלקה

שמות המחליקים:

אהרון נופר

גרשוביץ שלי

דאי הגר

זנזורי מעיין

מוסקוביץ ליאורה

משיח דניאל

סלמאן עמית

צרפתי ענבל

קסלר מנור קוראל

רבינוב ענבל

שלמה ליהי

שמש מעין

שמוחה עדן

שיסטיק קארינה